EMDR

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Oftewel:
oogbewegingen die zorgen voor minder gevoeligheid en opnieuw verwerken.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR een succesvolle behandelmethode is.
Het is een methode die is ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen minder heftig te doen voelen.
EMDR werd dan ook lange tijd vooral ingezet bij mensen die een ongeluk of een misdrijf hadden meegemaakt.
Een traumatische herinnering levert vaak hevige emoties op, inclusief levendige beelden en fysieke
reacties daarop. Herinneringen die telkens getriggerd worden als je in een situatie komt die lijkt op
de gebeurtenis van het trauma. Je hoort bijvoorbeeld een geluid of je ziet een beeld, je ruikt een
geur en dit brengt de herinnering weer terug. Vaak inclusief de lichamelijke reactie van toen,
bijvoorbeeld dat je opnieuw de angst in je lijf voelt.
EMDR is toepasbaar op allerlei angsten maar ook wanneer het je niet lukt om een groot verlies te verwerken, zoals het verlies van een dierbare of je gezondheid. En wat te denken van een pestverleden? Maar ook allerlei kleine gebeurtenissen kunnen op den duur heel groots gaan aanvoelen, denk maar aan jarenlang bekritiseerd worden.
In de sessie wordt gevraagd om terug te denken aan de nare gebeurtenis en ondertussen wordt een bilaterale audio stimulatie (klikjes via een koptelefoon) toegediend of dien je handbewegingen van de therapeut te volgen. Op deze manier wordt het ‘informatieverwerkingssysteem’ in je brein
gestimuleerd. Zo beginnen zich gedachten, gevoelens en fysieke sensaties aan te dienen, waarop je gevraagd wordt je te focussen. Stap voor stap leidt dit ertoe dat de emotionele waarde daalt. (bron:bivt.nl)

Veel mensen die een EMDR behandeling hebben ondergaan zijn positief over de resultaten die in vrij korte tijd geboekt worden. EMDR is geen behandeling die op zichzelf staat, maar maakt deel uit van de totale behandeling in mijn praktijk.