Communicatie

Juist wanneer het niet lekker gaat, als er moeilijke dingen zijn, is het o zo belangrijk dat je goed met elkaar kunt communiceren. Maar sowieso is het handig dat je in het leven kunt opkomen voor jezelf, dat je weet aan te geven wat je belangrijk vindt, wat je bezig houdt, hoe je je voelt of wat je mist. Enkele communicatie onderdelen zijn: de toon die je gebruikt, je woordkeuze en niet te vergeten: je lichamelijke uitstraling. Als je je gesprekspartner bijvoorbeeld vertelt dat je zeer geïnteresseerd bent in diens verhalen en je praat binnensmonds, je hangt daarbij onderuit gezakt in je stoel en bent gefocust op je mobiel, dan zal het duidelijk zijn dat jouw boodschap het tegenovergestelde is, namelijk: desinteresse.

Ook goed luisteren is een belangrijk onderdeel van communicatie. Dat je hoort wat de ander vertelt, dat je de emotie die ermee gepaard gaat herkent en hier adequaat mee om weet te gaan. Goede communicatie hebben we helaas niet allemaal van huis uit meegekregen, maar er is gelukkig een hele hoop bij te leren. Dat kan iedereen. In (relatie) therapie komen alle aspecten van communicatie aan bod, van emoties leren herkennen bij jezelf én bij de ander, benoemen en grip er op krijgen, tot actief leren luisteren en omgaan met kritiek aan toe. Alles met als doel om een prettige relatie te ontwikkelen én te houden. Met jezelf, of met collega’s op je werk, in je sociale leven of in je liefdesrelatie.

Andere behandelmethodes..