Communicatie

Communicatie

Juist wanneer het niet lekker gaat, als er moeilijke dingen zijn, is het o zo belangrijk dat je goed met elkaar kunt communiceren. Maar sowieso is het handig dat je in het leven kunt opkomen voor jezelf, dat je weet aan te geven wat je belangrijk vindt, wat je bezig houdt, hoe je je voelt of wat je mist. Enkele communicatie onderdelen zijn: de toon die je gebruikt, je woordkeuze en ook je lichamelijke uitstraling. Als je je gesprekspartner bijvoorbeeld vertelt dat je zeer geïnteresseerd bent in diens verhalen en je praat binnensmonds, je hangt daarbij onderuit gezakt in je stoel en bent gefocust op je mobiel, dan zal het duidelijk zijn dat jouw boodschap het tegenovergestelde is, namelijk: desinteresse.

Ook goed luisteren is een belangrijk onderdeel van communicatie. Dat je hoort wat de ander vertelt, dat je de emotie die ermee gepaard gaat herkent en hier adequaat mee om weet te gaan. Goede communicatie hebben we helaas niet allemaal van huis uit meegekregen, maar er is gelukkig een hele hoop bij te leren. Dat kan iedereen. In (relatie) therapie komen alle aspecten van communicatie aan bod, van emoties leren herkennen bij jezelf én bij de ander, benoemen en grip er op krijgen, tot actief leren luisteren en omgaan met kritiek aan toe. Alles met als doel om een prettige relatie te ontwikkelen én te houden. Met jezelf, of met collega’s op je werk, in je sociale leven of in je liefdesrelatie.

EMDR

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Oftewel:
oogbewegingen die zorgen voor minder gevoeligheid en opnieuw verwerken.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR een succesvolle behandelmethode is.
Het is een methode die is ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen minder heftig te doen voelen.
EMDR werd dan ook lange tijd vooral ingezet bij mensen die een ongeluk of een misdrijf hadden meegemaakt.
Een traumatische herinnering levert vaak hevige emoties op, inclusief levendige beelden en fysieke
reacties daarop. Herinneringen die telkens getriggerd worden als je in een situatie komt die lijkt op
de gebeurtenis van het trauma. Je hoort bijvoorbeeld een geluid of je ziet een beeld, je ruikt een
geur en dit brengt de herinnering weer terug. Vaak inclusief de lichamelijke reactie van toen,
bijvoorbeeld dat je opnieuw de angst in je lijf voelt.
EMDR is toepasbaar op allerlei angsten maar ook wanneer het je niet lukt om een groot verlies te verwerken, zoals het verlies van een dierbare of je gezondheid. En wat te denken van een pestverleden? Maar ook allerlei kleine gebeurtenissen kunnen op den duur heel groots gaan aanvoelen, denk maar aan jarenlang bekritiseerd worden.
In de sessie wordt gevraagd om terug te denken aan de nare gebeurtenis en ondertussen wordt een bilaterale audio stimulatie (klikjes via een koptelefoon) toegediend of dien je handbewegingen van de therapeut te volgen. Op deze manier wordt het ‘informatieverwerkingssysteem’ in je brein
gestimuleerd. Zo beginnen zich gedachten, gevoelens en fysieke sensaties aan te dienen, waarop je gevraagd wordt je te focussen. Stap voor stap leidt dit ertoe dat de emotionele waarde daalt. (bron:bivt.nl)

Veel mensen die een EMDR behandeling hebben ondergaan zijn positief over de resultaten die in vrij korte tijd geboekt worden. EMDR is geen behandeling die op zichzelf staat, maar maakt deel uit van de totale behandeling in mijn praktijk.

Innerlijke Kindtherapie

Innerlijke Kindtherapie

Innerlijke Kindtherapie: Wat je hebt meegemaakt als kind in de periode vóór de puberteit is het deel van jou
geworden dat we het Innerlijke Kind noemen.
Het omvat alle herinneringen aan toen, wat je hebt ervaren en geleerd.

Het Innerlijk Kind kan beschadigd raken wanneer er te weinig
rekening wordt gehouden met de behoeften op jonge leeftijd. Als er vroeger bijvoorbeeld
weinig ruimte was om je emoties te laten zien of te bespreken. Of pesterijen waarbij
volwassenen in de omgeving het kind amper helpen om het nare een plek te geven. Het kind
houdt zich staande door de negatieve emoties dat het ervaart, de onmacht, weg te stoppen.
Het splitst zich als het ware van af van de nare gevoelens, zoals verdriet en boosheid.
Sommige mensen herinneren zich deze gebeurtenissen later ook niet meer. Dat maakt ook
dat deze mensen eenmaal in de volwassenheid beweren dat hun jeugd dik in orde was.
Toch zal de weggestopte pijn via een andere route naar buiten komen als je ouder wordt. Je
bent je daar niet altijd bewust van, maar het heeft wel degelijk invloed op je doen en laten
vandaag de dag en op je gevoel. Het speelt mee in al je contacten, zoals met familie,
collega’s, vrienden en met name in het contact met een liefdespartner. Velen benoemen de
innerlijke leegte die regelmatig opspeelt of regelmatige boosheid. Het gevoel ‘anders’ te zijn
dan anderen. Misschien ervaar je angst voor intimiteit, of reageer je heftiger dan bij een
situatie past. Of ben je snel onzeker, heb je moeite met gezag, vertoon je veel pleasegedrag
of ben je perfectionistisch. Dit alles kan indiceren dat je te maken hebt met een beschadigd
‘Innerlijk Kind’. In de therapeutische gesprekken word je geholpen om je bewust te worden
van dit stuk in jezelf en het te onderzoeken hoe je jouw Innerlijke Kind op een constructieve
manier kunt ondersteunen om te helen. Om los te komen van negatieve patronen. Dat er
verbinding komt tussen lichaam en brein omdat je moeilijke gevoelens leert aan te kijken. Zo
ga je op pad naar een gezonder en gelukkiger leven. Gevoelens en emoties worden weer
waargenomen maar nu op een meer passende manier. Daardoor zullen je relaties ook veel
prettiger worden. Dat zorgt er voor dat er eindelijk meer innerlijke rust en positiviteit in je
leven komt. De lichamelijke spanning in bijvoorbeeld je schouders of buik wordt minder. Door
goede zelfzorg kom je lichamelijk en geestelijk meer in balans.

Je hebt gelijk, je kunt het verleden niet veranderen, wat gebeurd is is gebeurd. Maar de
manier waarop je er tot nu toe mee omging kun je wel veranderen.